Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησής σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα, συναινείτε με τη χρήση των cookies στη συσκευή σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική για τα Cookies.
Κράτηση τώρα

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

ΠΟΙΑ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CHECK-IN;
Το check-in ε?ναι απ? τις 13:00 ?ως τις 23:30. Ε?ν θ?λετε να κ?νετε check-in μετ? τις 23:30, παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μας νωρ?τερα.

ΠΟΙΑ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CHECK OUT;
Το check out ε?ναι στις 12:00.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ;

Το εσωτερικ? καθ?ς και η διακ?σμηση των διαφορετικ?ν τ?πων δωματ?ων ε?ναι βασικ? η ?δια.Τα περισσ?τερα δ?κλινα δωμ?τια ε?ναι απ? 16 -18 τετρ. μ?τρα και τα τρ?κλινα απ? 20 - 22 τμ. Η κ?ρια διαφορ? ε?ναι στη θ?α απ? τα μπαλκ?νια τους. ?λα τα δωμ?τια με θ?α θ?λασσα ?χουν ξεκ?θαρη θ?α προς τη θ?λασσα και το ενετικ? κ?στρο εν? τα υπ?λοιπα ?χουν μερικ? θ?α προς τη θ?λασσα και το κ?στρο επειδ? βρ?σκονται ?να ?ροφο χαμηλ?τερα, ε?τε ?χουν ξεκ?θαρη θ?α προς τους γ?ρω ελαι?νες και την Π?ργα. Για περισσ?τερες λεπτομ?ρειες παρακαλο?με ?πως ενημερωθε?τε απ? την σελ?δα του κ?θε τ?που δωματ?ου στην ιστοσελ?δα μας.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ;
Το ξενοδοχε?ο μας δεν διαθ?τει ιδιωτικ? χ?ρο στ?θμευσης. Παρ?λο που υπ?ρχουν πολλο? ελε?θεροι χ?ροι στ?θμευσης στον δημ?σιο δρ?μο δ?πλα στο ξενοδοχε?ο, ε?ναι δ?σκολο να βρεθε? π?ρκινγκ ειδικ? κατ? τη δι?ρκεια της υψηλ?ς περι?δου (απ? τα μ?σα Ιουν?ου μ?χρι τον Σεπτ?μβριο). Εναλλακτικ? υπ?ρχουν αλλες δ?ο(2)επιχειρ?σεις π?ρκινγκ  μ?λις 100 μ?τρα μακρι? απ? το ξενοδοχε?ο. Για το κ?στος και περισσ?τερες πληροφορ?ες μπορε?τε να επισκεφτε?τε το www.parkingparga.gr

ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΙΛΛΗΜΕΝΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΗ ON-LINE. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΒΡΩ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ; 
Ναι, αρκετ? συχν? ε?ναι δυνατ?ν να υπ?ρχει διαθεσιμ?τητα αν επικοινων?σετε τηλεφωνικ? ? μ?σω email μαζ? μας ακ?μα κι αν το ξενοδοχε?ο δε?χνει κλεισμ?νο on line.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ;
Ναι, μπορε?τε να μας τηλεφων?σετε(2684031150) ? να μας στε?λετε μ?νυμα στο info@nect.gr και θα σας ενημερ?σουμε για τις εναλλακτικ?ς επιλογ?ς κρ?τησης.

ΥΠΑΡΧΕΙ WI-FI ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ;
Ναι, παρ?χεται δωρε?ν wi-fi στα δωμ?τια και στους κοιν?χρηστους χ?ρους του ξενοδοχε?ου.

ΤΙ ΩΡΑ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ;
Το πρωιν? σερβ?ρεται απ? τις 08:00 ?ως τις 10:30.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ;
'Οχι, δυστυχ?ς δεν επιτρ?πονται.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ;
?χι, δεν υπ?ρχει ανελκυστ?ρας.

ΕΧΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΙΣΙΝΑ;
?χι, δεν διαθ?τει πισ?να.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  • 50 μ απ? τα ΚΤΕΛ
  • 150 μ απ? το λιμ?νι της Π?ργας
  • 250 μ απ? την τοπικ? παραλ?α
  • 400 μ απο το Κ?ντρο Υγε?ας Π?ργας
  • 65 χλμ απ? το Νοσοκομε?ο της Πρ?βεζας
  • 65 χλμ απ? το αεροδρ?μιο του Ακτ?ου
  • 100 χλμ απ? το αεροδρ?μιο των Ιωανν?νων
  • 100 χλμ απ? το αεροδρ?μιο της Κ?ρκυρας